Íris Róbertsdóttir um fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar

Áhersla á ábyrga fjármálastjórn en jafnframt að veita góða þjónustu

17.Nóvember'18 | 09:54
vestm_gig

Vestmannaeyjar. Ljósmynd/Gunnar Ingi

„Ég lagði áherslu á að meirihlutinn vill sýna ábyrga fjármálastjórn en jafnframt veita góða þjónustu við íbúana.” segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri aðspurð um fyrri umræðu bæjarstjórnar Vestmannaeyja um fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.

„Það er venjan að við þessa fyrri umræðu er aðallega horft til reglubundins reksturs bæjarins. Um sérsamþykktir í formi átaksverkefna, annarra tímabundinna verkefna, fjárfestinga, framkvæmda og viðhalds er fjallað milli umræðna. Þar koma fram skýrari pólitískar áherslur á næsta ári, sem og aðrar sérstakar áherslur sem ákveðið verður að greiða fyrir í formi fjárheimilda á næsta ári.” segir Íris.

Ætlum að leggja til hækka aldursmörkin á frístundastyrknum í 18 ár

Hún segir að í framsögunni hafi líka komið fram að á milli umræðna ætli meirihlutinn að leggja til að lækka fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði þannig að bæjarbúar greiði það sama og í fyrra, en greiðslan hækki ekki vegna hækkunar á fasteignamati. „Við ætlum líka að leggja til hækka aldursmörkin á frístundastyrknum í 18 ár. Meðal annarra atriða má nefna að farið verður í þarfagreiningu á húsnæðismálum Hamarsskóla, Tónlistarskóla og Frístundavers með það fyrir augum að sameina hugsanlega alla þessa starfsemi undir einu þaki.”

Samhljómur í tillögum

Íris segir það ánægjulegt að sjá að flestar breytingartillögur Sjálfstæðisflokksins séu að þessu leyti samhljóma tillögum meirihlutans. Það ætti því að vera góð samstaða um að gera þessar breytingar á milli umræðna.

„Þá er verið er að vinna í breytingum á reglum um fasteingaskatt eldri borgara með það að markmiði að halda áfram að koma sérstaklega til móts við þann hóp, en þó þannig að farið verði að lögum. Þessar breytingar verða einnig kynntar á milli umræðna.

Gert er ráð fyrir að síðari umræða og afgreiðsla áætlunarinnar verði í bæjarstjórn þann 6. desember 2018. Samhliða áætlun næsta árs er jafnframt lögð fram þriggja ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2020, 2021 og 2022.” segir Íris Róbertsdóttir.

 

Lykiltölur í fjárhagsáætlun ársins 2019:

Fjárhagsáæltun sveitarsjóðs Vestmannaeyja 2019:
Tekjur alls: 3.910.174.000
Gjöld alls fyrir fjármagnsliði: 3.757.322.000
Rekstrarniðurstaða, jákvæð: 262.949.000
Veltufé frá rekstri: 731.811.000
Afborganir langtímalána: 25.177.000
Handbært fé í árslok: 1.338.614.000

Fjárhagsáætlun B-hluta bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2019:
Rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs, hagnaður: 58.672.000
Rekstrarniðurstaða Fráveitu, hagnaður: 5.257.000
Rekstrarniðurstaða Félagslegra íbúða: 5.309.000
Rekstrarniðurstaða Vatnsveitu: 0
Rekstrarniðurstaða Hraunbúða: 0
Rekstrarniðurstaða Vestm.f. Herjólfs ohf.,hagnaður: 64.607.000
Veltufé frá rekstri: 256.491.000
Afborganir langrímalána: 30.179.000

Fjárhagsáætlun samstæðu Vestmannaeyja 2019:
Tekjur alls: 5.977.102.000
Gjöld alls: 5.677.489.000
Rekstrarniðurstaða, jákvæð: 396.794.000
Veltufé frá rekstri: 988.302.000
Afborganir langtímalána: 55.356.000
Handbært fé í árslok: 1.338.614.000

Bókun frá fulltrúum D-lista:
Mikil óvissa ríkir um þjóðarbúskapinn fyrir árið 2019. Hagstofan hefur nýlega uppfært verðbólguspá sína úr 2,9% í 3,6% í takt við spár greiningardeilda bankanna, kjarasamningar eru lausir og Seðlabanki Íslands var að hækka stýrivexti. Í ofanálag er óvissa um loðnuvertíð og makrílveiðar næsta árs sem getur haft gríðarleg áhrif á tekjur sveitarsjóðs. Í ljósi ofangreinds er mikilvægt að stigið sé varlega til jarðar í útgjaldaaukningu og bæjaryfirvöld gæti hófs í því að sækja enn dýpra í vasa skattgreiðenda í sveitarfélaginu. Styrkur bæjarsjóðs liggur fyrst og fremst í fjárfestingargetu og einskiptisaðgerðum frekar en útgjaldaaukningu í rekstri.

Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmannaeyjum leggur til að tekið verið tillit til eftirfarandi breytinga á fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

1.Tillaga um lækkun fasteignaskatts:
Í ljósi þess að fasteignamat íbúðarhúsnæðis er að hækka mikið næstu ár þá leggur Sjálfstæðisflokkurinn til að fasteignamatsstuðull íbúðarhúsnæðis lækki úr 0.35% í 0,32%. Með þessari aðgerð væri bæjarstjórn að bregðast við sífellt hækkandi fasteignamati og koma þannig til móts við heimilin sem munu annars glíma við hærri skattheimtu a.m.k. næstu tvö árin ef fram fer sem horfir.

2. Tillaga um niðurfellingu fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði hjá ellilífeyrisþegum 70 ára og eldri:
Sjálfstæðisflokkurinn leggur til áfram verði felldur niður fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði hjá ellilífeyrisþegum 70 ára og eldri líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Niðurfellingin nær til alls fasteignaskatts en sem fyrr verða áfram greidd þjónustugjöld af eignunum. Ekki verður þörf á að sækja um niðurfellinguna heldur kemur hún sjálfvirkt inn við álagningu.
Í samræmi við vilja hagsmunasamtaka eldri borgara fer Vestmannaeyjabær ofangreinda leið með það að markmiði að auðvelda eldri borgurum að búa sem lengst í eigin húsnæði. Þá er með þessu einnig reynt að mæta að hluta þeirri tekjuskerðingu sem eldri borgarar verða fyrir við starfslok. Það er mat Sjálfstæðisflokksins að í þessu sé bæði falin mannvirðing og aukið valfrelsi í húsnæðismálum auk ákveðinnar hagræðingar þar sem aðgerðin dregur úr þörf fyrir önnur mjög kostnaðarfrek húsnæðisúrræði.

3. Tillaga um að gert verði ráð fyrir fjármagni til að undirbúa stækkun Hamarsskóla
Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að gert verði ráð fyrir fjármagni til að kanna og undirbúa mögulega stækkun húsnæðis Hamarsskóla með það í huga að færa lengda viðveru eftir skóla (Frístundaver) og tónlistarnám (Tónlistarskóla Vestmannaeyja) auk salar, eldhúss og matsalar inn í skólann. Upprunaleg grunnmynd af Hamarsskóla gerir ráð fyrir slíkri stækkun í austur af núverandi húsnæði. Umræddar hugmyndir munu hafa ákveðna hagræðingu í för með sér auk þess sem þær samræmast hugmyndum sveitarfélagsins um samræmda þjónustu við börn.

4. Tillaga um breyttan viðmiðunaraldur frístundastyrksins
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að viðmiðunaraldri frístundastyrksþega verði breytt og hann verði veittur fram að 18 ára aldri. Brottfall úr íþróttum og líkur á áhættu- og frávikshegðun aukast verulega á seinni stigum skólagöngu. Sveitarfélagið ætti að styðja sérstaklega við ungmenni á viðkvæmum aldri og hvetja þau til skipulagðs tómstunda- og æskulýðsstarfs sem hefur mikið og ótvírætt forvarnargildi.


Bókun frá bæjarfulltrúum E- og H-lista.
Eins og fram kom í framsögu bæjarstjóra um fjárhagsáætlun leggja fulltrúar E og H lista til að fasteignaskatts prósenta íbúðarhúsnæði a liðar verði lækkuð úr 0,35 í 0,33 til að mæta þeim hækkunum sem orðið hafa á fasteignamati íbúðarhúsnæðis milli 2018 og 2019. Þetta er gert til að fasteignaskattur bæjarbúa hækki ekki á milli ára heldur greiði þeir það sama og þeir gerðu 2018. Hægt hefði verið að fara eins að á milli áranna 2017 og 2018. Þá hefði lika þurft að lækka prósentuna í 0.33 til að halda sömu álögum á bæjarbúa á milli ára. Það var ekki gert og álögurnar þannig auknar, en nú verður komið í veg fyrir að það gerist aftur. Lagt er til að þessar breytingar á forsendum verði settar inn í fjárhagsáætlun við áframhaldandi vinnu við hana á milli umræðna.

Fulltrúar E og H lista leggja einnig að til að við áframhaldandi vinnu við gerð fjárhagsáætlunar verði gert ráð fyrir fjármagni til þarfagreiningar á húsnæðismálum Grunnskóla Vestmannaeyja (Hamarsskóla) Frístundavers og Tónslistarskóla Vestmannaeyja með það í huga að koma allri þessari starfsemi undir sama þak. Enda var það á sefnuskrá allra framboða nú í vor að huga að þessum málum. Einnig kom fram að skoða að aldurviðmið frístundastyrks verði hækkuð í 18 ára aldur. Taka því fulltrúar E- og H- lista jákvætt í þær sömu tillögu hjá fulltrúm D-lista.


Samþykkt var með sjö samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2019 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Hildur Sólveig gerði grein fyrir atkvæði sínu og lagði fram eftirfarandi bókun.

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna jákvæðni meirihlutans gagnvart lækkun fasteignaskatts, skoðun viðbyggingar við Hamarsskóla og hækkun viðmiðunaraldurs frístundastyrks líkt og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt til.
 

Þjóðhátíðartjald til sölu

16.Október'20

Er með til sölu þjóðhátíðartjald með innbúi. Þrír bekkir, kommóða og borð fylgir með, auk skrauts. Verð 300.000,- Nánari upplýsingar veitir Viktor í síma 845-0533.  

Ég vil gerast félagsmaður í Krabbavörn

17.September'19

Hver félagsmaður skiptir félagið miklu máli. Ef þið hafið áhuga á að gerast félagsmenn þá endilega fyllið út eyðublaðið (smelltu hér). Krabbavörn er góðgerðarfélag sem styður við og styrkir þá félagsmenn sem greinast með krabbamein og eiga lögheimili í Vestmannaeyjum. Ár hvert leita u.þ.b. 10 nýir einstaklingar til félagsins eftir styrkjum og um 25 einstaklingar fá einhverskonar fjárstuðning frá félaginu á hverju ári. Árgjaldið er aðeins kr. 2500,-

Allt fasteignir - Fasteignasalan Eldey

27.Október'17

Fasteignasalan Eldey Vestmannaeyjum. Sími: 861-8901. Arndís M. Kjartansdóttir löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. Goðahrauni 1. disa@alltfasteignir.is / www.alltfasteignir.is. Söluþóknun aðeins 1,1%

Tilboð á gistingu á Brú Guesthouse

21.Ágúst'20

Brú Guesthouse býður tilboð á gistingu á til áramóta. Gisting í smáhýsi fyrir 2.  9.900,- kr. nóttin. 2.000 kr fyrir auka gest. Húsin rúma 4 gesti. 
Stærra hús 12.900 kr. nóttin og 2.000 fyrir auka gest. Upplýsingar á Info@bruguesthouse eða í síma 659-4005.